Małopolska jest to bardzo charakterystyczna, o znaczeniu historycznym kraina Polski. Jest ona ulokowana w południowo-wschodniej części kraju, a dokładniej w górnym, oraz w pewnej częściowo środkowym dorzeczu rzeki Wisły oraz Warty. Stolicą Małopolski jest wielkie miasto Kraków. Sama nazwa regiony pochodzi z łaciny, czyli Polonia Minor, a jak tłumaczy historia, po raz pierwszy została ona użyta w roku 1411, jednak oficjalnie potwierdzona została ona w roku 1493, a dokładniej w Statucie Piotrkowskim wydanym przez króla Jana Olbrachta. Miało to miejsce na obradach dwuizbowego sejmu walnego, odbywającego się w Piotrkowie w latach 1493 do 1496. Nazewnictwo miało na celu ułatwienie odróżnianie tego regiony od określonej nieco wcześniej Wielkopolski, czyli z łaciny Polonia Maior. Nowoczesna kryptografia nie jest niestety w stanie rozwikłać znaczenia powyższych nazw w sposób dosłowny, ponieważ posiadają one kilka pasujących znaczeń, a mianowicie można je odczytywać jako większa – mniejsza, starsza – młodsza czy nawet rozszerzona – właściwa. Małopolska jest to region Polski, na który składają się niezwykle ważne historycznie ziemie, do których przede wszystkim należy zaliczyć ziemie krakowskie, lubelskie oraz sandomierskie, oraz wielu o mniejszym znaczeniu jak między innymi z ziemi radomskiej. Małopolska jest to dość wielki region, który znajduje się pomiędzy Karpatami na południu do aż Pilicy oraz Liwca ulokowanych na północy. Teren tego regionu jest w dużym stopniu zbudowany z gór oraz wyżyn, jedyne północna część Małopolski to Niż Polski, czyli pewna część Niziny Mazowieckiej i kawałek Polesia Lubelskiego. Środkowa część małopolski to Wyżyny oraz Kotliny, jak między innymi Wyżyna Małopolska, Wyżyna Lubelska, Kotlina Oświęcimska oraz Kotlina Sandomierska. Małopolska jest to region, który pod względem administracyjnym znajduje się w kilku województwach, a mianowicie w śląskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim. Warto również nadmienić, iż najwyższym szczytem gór, znajdujących się w Małopolscy są Rysy, które posiadają wysokość 2499 metrów nad poziomem morza. Małopolska jest również regionem, na terenie, którego organizowane są bardzo ważne imprezy, jak między innymi Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbywają się od roku 1999. Jest to impreza trwająca dwa dni, a co ciekawe podczas ich trwania turyści mogą bezpłatnie odwiedzać wszelkie zabytki znajdujące się na terenie tego regionu, nawet te, które normalnie nie są udostępniane dla osób postronnych.

Dialekt małopolski jest to jeden z licznych dialektów, jakim charakteryzuje się nasz język polski. Tak, jak sama nazwa wskazuje jest to dialekt, którym posługują się mieszkańcy regionu Małopolskiego, jednak należy nadmienić, iż nie brzmi on jednakowo na terenie całego regionu. Dialekt Małopolski, według uczonego Pola posiada trzy odmiany, a mianowicie lubelski, sandomierski oraz czerwono-ruski, który występuje również pod inną nazwą, a mianowicie dialekt sanocki. Jest to dialekt, uważany przez autora tego stwierdzenia za najmocniej urozmaicony i najbardziej ciekawy. Gwary, jakie możemy spotkać na terenie małopolski są jednak o wiele liczniejsze. Do najbardziej popularnych gawr pochodzenia Małopolskiego możemy zaliczyć: gwara krakowska, gwara sądecka, gwara podhalańska, gwara zagłębiowska, gwara żywiecka, gwara kielecka, obecnie nazywana również gwarą świętokrzyską i gwara łowicka. Dialekty Małopolskie wywarły ogromny wpływ, również na regionach sąsiednich, jak między innymi odmiany dialektów śląskich, co jest w głównym stopniu konsekwencją związków kulturowych na przestrzeni lat historii Polski, jak również dialekt południowokresowy, co jest konsekwencją zróżnicowanego osadnictwa. Warto również wspomnieć o wpływie, jaki wywarły one na nowo powstałych gwarach, czyli miedzy innymi tych z Ziemi Odzyskanych. Dialekt pochodzenia Małopolskiego w renesansie oraz średniowieczu był drugim, co do wielkości dialektów, zaraz po dialekcie wielkopolskim, jaki składał się na ogół jeżyka literackiego ówczesnej Polski. Wraz z rozwojem przeróżnych wydarzeń historycznych jego pozycja ponownie zmalała, tym razem na rzecz dialektu mazowieckiego. Związki gwar, jakie zachodziły coraz częściej, zaczęły się jednak rozluźniać, czego bezpośrednią przyczyną były okresy rozbiorów, a więc bardzo liczna część gwary z małopolski zaczęła przyjmować cechy dialektu mazowieckiego. Dialekt małopolski posiada kilka bardzo waznych cech, które czynią go tak bardzo charakterystycznym, a więc pierwszą z nich jest nosowa wymowa literek „ą” oraz „ę”, oraz wymawianie końcówki „enka” jak w wyrazie ręka. Dialekt ten, co ciekawe udźwięcznia oprócz obstrumentów również sonoranty. Stosuje się w nim akcentowanie wyrazów w sposób inicjalny, oraz przesuwa się go w wołaczu na ostatnią sylabę. Niezwykle często wykorzystywana jest partykuła „że”, przykładowo weźże, czy idźże. Nie da się również ominąć osobliwego zaśpiewu w przypadku mowy potocznej. Należy wspomnieć o zlewaniu zbitek jak „t-sz” oraz „d-ż” w tak zwane afrykaty „cz” oraz „dż”.

Lublin jest to miasto polskie, które okazuje się być największym po stronie wschodniej Wisły. Lublin jest to stolica całej Małopolski, aż od roku 1474 jak również jest to stolica Lubelszczyzny. Miasto zajmuje drugie miejsce w Małopolsce, a piętnaste w kraju pod względem powierzchni, która wynosi 147 km², natomiast w przypadku liczby ludności, która wynosi ponad 350 tysięcy osób, plasuje się na dziewiątym miejscu w skali krajowej. Lublin, choć znajduje się nieustannie w tym samym miejscu, przypisuje się go różnym lokalizacjom pod względem nazewnictwa, ponieważ pierwotnie należało on do ziemi sandomierskiej, następnie do ziemi lubelskiej, aż w końcu orzeczono, iż jest to przynależność Małopolski. Miasto ulokowane jest na Wyżynie Lubelskiej, nad rzeką Bystrzycą. Lublin nosi tytuł członka Unii Metropolii Polskich, oraz warto dodać, iż jest kandydatem do otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, dopiero w roku 2016. Miasto stanie się w roku 2012 gospodarzem Europejskiej Konwencji Żonglerskiej. Miasto Lublin posiada bardzo ciekawy klimat, ponieważ średnia rocznej temperatury to aż + 8 °C. Najstarszymi dzielnicami powyższego miasta są Śródmieście, Stare Miasto, Czwartek oraz Wieniawa. Wokoło tych dzielnic są zbudowane o wiele nowsze osiedla, które zostały stworzono w latach 1945 do 1989, a największe z nich to między innymi Kalinowszczyzna, Czechów, osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Czuby, Bronowice czy Tatary. Miasto to również może poszczycić się bardzo ciekawym i efektywnym przemysłem, który w głównym stopniu skupiony jest w części północno-wschodniej, dokładniej w Zadębiu oraz Majdanie Tatarskim, natomiast w części południowo-wschodniej w Wrotkowie. Miasto to jest bardzo wszechstronne oraz posiada dość liczne osiedla domków jednorodzinnych, które po mimo tego, iż prezentują się pięknie są niezwykle funkcjonalne, a do największych z nich możemy zaliczyć oczywiście osiedle Choiny, Ponikwoda, Zimne Doły, Szerokie, Osiedle Świt, Sławin, Sławinek, Konstantynów oraz wiele innych. Często osiedla domów jednorodzinnych przeplatają się również z osiedlami bloków mieszkalnych. Tereny miasta o charakterze rekreacyjnym znajdują się w głównym stopniu w części południowo-zachodniej, w okolicach Zalewu Zemborzyckiego, Starego Gaju oraz Dąbrowy, które często również przez mieszkańców są nazywane mianem Starego Lasu. Bardzo ciekawym miejscem, które warto zobaczyć jest teren Miasteczka Akademickiego UMCS, który określany jest mianem terenu zwartego, jak również niedaleko znajdujące się Miasteczko Politechniki.

Małopolska to nie tylko południowo – wschodnia część Polski. To również jedna z najstarszych historycznych krain mieszcząca się w dorzeczu górnej Wisły oraz Warty. Nazwa ta została użyta i wprowadzona w piętnastym wieku, by odróżnić jej tereny od Wielkopolski. Geograficznie rzecz ujmując, w Małopolsce przeważają tereny wyżynne i górskie. Na południu ograniczona jest przez Karpaty, zaś na północy sięga się aż po Pilicę i Liwiec. Na północy regionu rozciąga się tak zwany Niż Polski, na który składa się głównie część Niziny Mazowieckiej oraz Polesia Lubelskiego. Z kolei środek stanowi pas kotlin oraz wyżyn, wśród których znajdują się między innymi Kotliny Sandomierska i Oświęcimska, a także wyżyny: Małopolska, Lubelska a także Krakowsko-Częstochowska. Należy przede wszystkim wspomnieć, że najwyższym szczytem tej krainy są wznoszące się na prawie dwa tysiące pięćset metrów Rysy – również najwyżej położony punkt w Polsce. Wielu turystów przyciąga do małopolski fakt, iż na tym terenie znajduje się najwięcej źródeł wód mineralnych na skalę całej Polski. Przede wszystkim chodzi tu o Pieniny oraz Beskid Sądecki.. Dlatego też mieszczą się tam liczne uzdrowiska takie jak Krynica Górska czy Muszyna. Małopolska to również rejon bogaty w surowce naturalne. Występują tam między innymi liczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, cynku, siarki, ołowiu czy wapienie. Mieści się tam też węglowe Zagłębie Lubelskie. Oczywiście znane w całej Polsce są także rejony Wieliczki oraz Bochni, gdzie już od wielu stuleci wydobywana jest sól kamienna. Warto również wspomnieć o administracyjnej stolicy Małopolski, jaką jest Kraków, jedno z najstarszych miast w kraju. Jak powszechnie wiadomo, to miejsce było niegdyś siedzibą polskich królów a przede wszystkim drugą stolicą Polski. To miasto ma ponad tysiącletnią historię, jak i również bogate jest w bardzo wartościowe zabytki architektoniczne, znane na całym świecie. Do najbardziej podziwianych należą Barbakan, Kościół Mariacki a także Wawel, czyli antropogeniczne wzgórze z zabytkowymi zespołami budowlanymi. Jest to także miejsce pochówku najzacniejszych królów Polski. Małopolska jest zatem krainą, gdzie możemy zarówno podziwiać bajeczne krajobrazy czy wędrować po górach, ale i także poznawać historię naszego kraju poprzez zwiedzanie zabytków oraz licznych atrakcji turystycznych. Jak każda z krain podzielona jest ona również na trzy mniejsze rejony, zwane ogólnie „Małymi Ojczyznami”. Administracyjnie rzecz ujmując, Małopolska jest zatem podzielona na obszary dawnych województw: krakowskiego, sandomierskiego oraz lubelskiego. Odnosząc ten podział do obecnie obowiązującego, w tej krainie leżą w całości województwa: małopolskie oraz świętokrzyskie, a także części łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego a także mazowieckiego. Warto jeszcze poruszyć kwestię kultury. Małopolska jest bowiem obszarem Polski, który może pochwalić się sporym dziedzictwem kulturowym. Stąd też od kilkunastu już lat, co roku w maju odbywają się tam tak zwane Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jest to dwudniowa impreza dzięki której zwiedzający mają dostęp do unikatowych zabytków, które nie są dostępne dla nich na co dzień.