11W Polsce jest mnóstwo województw, jedne są mniejsze drugie większe, ale każde z nich czymś się charakteryzują, mają swoje indywidualne dane, symbole, historię. Również małopolska odznacza się i nawet wyróżnia od innych województw w Polsce. Małopolska położona jest na południowo wschodniej części kraju, przez jej tereny przepływają dwie duże rzeki polskie, a mianowicie najdłuższa w Polsce Wisła i Warta. Oplatają i przecinają one Małopolskę. Sercem tego regionu i niejako stolicą jest słynny królewski Kraków, do którego zjeżdża się mnóstwo turystów, który ma do zaoferowania im bardzo wiele ciekawych miejsc do zwiedzania i podziwiania. Już sama nazwa małopolska jest bardzo starym określeniem tego regionu. Po raz pierwszy użyto tej nazwy w piśmiennictwie w tysiąc czterysta jedenastym roku, a później użyto tej nazwy u wielu piśmiennych, między innymi w Statucie Piotrkowskim. W Małopolsce znajduje się wiele ziem historycznych, między innymi ziemia krakowska, ziemia sandomierska, ziemia lubelska, radomska oraz wiele innych które są zdecydowanie mniejszymi terenami, ale również znaczne są dla małopolski. Położenie małopolski jest następujące; rozciąga się ona od południa, gdzie znajdują się Karpaty, aż na północ gdzie znajduje się Liwiec i Pilica. Jest to kraina geograficzna, która składa się przeważnie z gór, są na niej zarówno tereny bardzo górzyste, rozległe, jak też mniejsze górki i pagórki. Nizinne tereny dominują w północnej części tego regionu, im bliżej północy tym większe niziny. Przez sam środek małopolski rozciąga się pas gór i kotlin, Najbardziej znanymi regionami tego pasu jest wyżyna krakowsko – częstochowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelska. Z kolei kotliny które tam się sytuują to Kotlina Sandomierska i Kotlina Oświęcimska. Najwyższą górą która znajduje się w Małopolsce są Rysy. Osiągają one wysokość nawet do dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć metrów nad poziomem morza. Małopolska rozdrabnia się na mniejsze krainy geograficzne, na mniejsze małe ojczyzny, regiony, takie jak na przykład Ziemia krakowska, czy ziemia sądecka. Każde województwo małopolski jest jeszcze bardziej rozdrobnione i rozczłonkowane na mniejsze poszczególne regiony. Kraków jest sercem i stolicą małopolski. Oprócz Krakowa małopolska składa się jeszcze z innych miast historycznych, takich jak na przykład Sandomierz, Częstochowa, Kazimierz Dolny, Myślenice, Nowy Sącz, czy wiele innych miast. Granicami małopolski są na wschodzie Śląsk i Wielkopolska. Z kolei między tymi granicami przepływają dwie rzeki: Warta oraz Pilica. Na zachodniej części granicą jest w pewny sensie rzeka Biała, która oddziela poszczególne regiony małopolski. Zachodnia granica małopolski przebiega wzdłuż szczytów gór, między innymi przez Beskid Śląski. Często granica przebiega wzdłuż rzek i tak się dzieje również z rzeką Wisła, która jest ogranicznikiem. Przed drugą wojną światową te granice były znacznie inne, dopiero po zakończeniu wojny powstały nowe miasta graniczące z małopolską. Mapa polski uległa zmianie i mapa z poszczególnymi województwami i miastami również się zmieniła.

« poprzednia strona