Małopolska jest to bardzo charakterystyczna, o znaczeniu historycznym kraina Polski. Jest ona ulokowana w południowo-wschodniej części kraju, a dokładniej w górnym, oraz w pewnej częściowo środkowym dorzeczu rzeki Wisły oraz Warty. Stolicą Małopolski jest wielkie miasto Kraków. Sama nazwa regiony pochodzi z łaciny, czyli Polonia Minor, a jak tłumaczy historia, po raz pierwszy została ona użyta w roku 1411, jednak oficjalnie potwierdzona została ona w roku 1493, a dokładniej w Statucie Piotrkowskim wydanym przez króla Jana Olbrachta. Miało to miejsce na obradach dwuizbowego sejmu walnego, odbywającego się w Piotrkowie w latach 1493 do 1496. Nazewnictwo miało na celu ułatwienie odróżnianie tego regiony od określonej nieco wcześniej Wielkopolski, czyli z łaciny Polonia Maior. Nowoczesna kryptografia nie jest niestety w stanie rozwikłać znaczenia powyższych nazw w sposób dosłowny, ponieważ posiadają one kilka pasujących znaczeń, a mianowicie można je odczytywać jako większa – mniejsza, starsza – młodsza czy nawet rozszerzona – właściwa. Małopolska jest to region Polski, na który składają się niezwykle ważne historycznie ziemie, do których przede wszystkim należy zaliczyć ziemie krakowskie, lubelskie oraz sandomierskie, oraz wielu o mniejszym znaczeniu jak między innymi z ziemi radomskiej. Małopolska jest to dość wielki region, który znajduje się pomiędzy Karpatami na południu do aż Pilicy oraz Liwca ulokowanych na północy. Teren tego regionu jest w dużym stopniu zbudowany z gór oraz wyżyn, jedyne północna część Małopolski to Niż Polski, czyli pewna część Niziny Mazowieckiej i kawałek Polesia Lubelskiego. Środkowa część małopolski to Wyżyny oraz Kotliny, jak między innymi Wyżyna Małopolska, Wyżyna Lubelska, Kotlina Oświęcimska oraz Kotlina Sandomierska. Małopolska jest to region, który pod względem administracyjnym znajduje się w kilku województwach, a mianowicie w śląskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim. Warto również nadmienić, iż najwyższym szczytem gór, znajdujących się w Małopolscy są Rysy, które posiadają wysokość 2499 metrów nad poziomem morza. Małopolska jest również regionem, na terenie, którego organizowane są bardzo ważne imprezy, jak między innymi Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbywają się od roku 1999. Jest to impreza trwająca dwa dni, a co ciekawe podczas ich trwania turyści mogą bezpłatnie odwiedzać wszelkie zabytki znajdujące się na terenie tego regionu, nawet te, które normalnie nie są udostępniane dla osób postronnych.

Małopolska to nie tylko południowo – wschodnia część Polski. To również jedna z najstarszych historycznych krain mieszcząca się w dorzeczu górnej Wisły oraz Warty. Nazwa ta została użyta i wprowadzona w piętnastym wieku, by odróżnić jej tereny od Wielkopolski. Geograficznie rzecz ujmując, w Małopolsce przeważają tereny wyżynne i górskie. Na południu ograniczona jest przez Karpaty, zaś na północy sięga się aż po Pilicę i Liwiec. Na północy regionu rozciąga się tak zwany Niż Polski, na który składa się głównie część Niziny Mazowieckiej oraz Polesia Lubelskiego. Z kolei środek stanowi pas kotlin oraz wyżyn, wśród których znajdują się między innymi Kotliny Sandomierska i Oświęcimska, a także wyżyny: Małopolska, Lubelska a także Krakowsko-Częstochowska. Należy przede wszystkim wspomnieć, że najwyższym szczytem tej krainy są wznoszące się na prawie dwa tysiące pięćset metrów Rysy – również najwyżej położony punkt w Polsce. Wielu turystów przyciąga do małopolski fakt, iż na tym terenie znajduje się najwięcej źródeł wód mineralnych na skalę całej Polski. Przede wszystkim chodzi tu o Pieniny oraz Beskid Sądecki.. Dlatego też mieszczą się tam liczne uzdrowiska takie jak Krynica Górska czy Muszyna. Małopolska to również rejon bogaty w surowce naturalne. Występują tam między innymi liczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, cynku, siarki, ołowiu czy wapienie. Mieści się tam też węglowe Zagłębie Lubelskie. Oczywiście znane w całej Polsce są także rejony Wieliczki oraz Bochni, gdzie już od wielu stuleci wydobywana jest sól kamienna. Warto również wspomnieć o administracyjnej stolicy Małopolski, jaką jest Kraków, jedno z najstarszych miast w kraju. Jak powszechnie wiadomo, to miejsce było niegdyś siedzibą polskich królów a przede wszystkim drugą stolicą Polski. To miasto ma ponad tysiącletnią historię, jak i również bogate jest w bardzo wartościowe zabytki architektoniczne, znane na całym świecie. Do najbardziej podziwianych należą Barbakan, Kościół Mariacki a także Wawel, czyli antropogeniczne wzgórze z zabytkowymi zespołami budowlanymi. Jest to także miejsce pochówku najzacniejszych królów Polski. Małopolska jest zatem krainą, gdzie możemy zarówno podziwiać bajeczne krajobrazy czy wędrować po górach, ale i także poznawać historię naszego kraju poprzez zwiedzanie zabytków oraz licznych atrakcji turystycznych. Jak każda z krain podzielona jest ona również na trzy mniejsze rejony, zwane ogólnie „Małymi Ojczyznami”. Administracyjnie rzecz ujmując, Małopolska jest zatem podzielona na obszary dawnych województw: krakowskiego, sandomierskiego oraz lubelskiego. Odnosząc ten podział do obecnie obowiązującego, w tej krainie leżą w całości województwa: małopolskie oraz świętokrzyskie, a także części łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego a także mazowieckiego. Warto jeszcze poruszyć kwestię kultury. Małopolska jest bowiem obszarem Polski, który może pochwalić się sporym dziedzictwem kulturowym. Stąd też od kilkunastu już lat, co roku w maju odbywają się tam tak zwane Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jest to dwudniowa impreza dzięki której zwiedzający mają dostęp do unikatowych zabytków, które nie są dostępne dla nich na co dzień.

21Jak każdy region, tak też małopolska skrywa mnóstwo ciekawych miejsc, które warto zobaczyć, zwiedzić czy też poznać. To właśnie tutaj można wybrać się w góry, dla tych bardziej odważnych preferowane są wysokie góry, wysokie szczyty, które warto osiągnąć i zaliczyć jako kolejna udana wycieczka górska. Z kolei dla tych mniej odważnych, czy też bardziej leniwych proponowane są mniejsze górki, bądź spacery po nizinnych pięknych terenach. Tak więc każdy znajdzie tu coś dla siebie, małopolska każdego potrafi zauroczyć i zafascynować, a nawet zadziwić. Małopolska to przeróżne ciekawostki, zarówno te bardziej współczesne, czyli co gdzie i kiedy, oraz bardzo fascynujące są te ciekawostki o temacie historycznym. Jedną z nich jest fakt, iż do roku tysiąc sto siedemdziesiątego dziewiątego miasto Bytom należał właśnie do terenu małopolskiego. Z kolei dawna nazwa czyli Księstwo Oświęcimskie, Księstwo Siewierskie, jak też Księstwo Zatorskie należały do Piastów Śląskich mimo, że znajdowały się na terenie małopolski. Ciekawa jest również geneza powstania miasta Bielsko – Biała. Otóż, powstało ono w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym pierwszym roku w wyniku połączenia miejscowości Bielska i Białej Krakowskiej. Bielsko należało dawniej w czasach zamierzchłej historii do Śląska Cieszyńskiego. Od roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku już co rocznie w maju odbywają się dni otwarte dla kultury i nauki zwane Małopolskim Dniem dziedzictwa Kulturowego. Przez ten jeden dzień udostępnione są mieszkańcom i turystom przeróżne zabytki, galerie, teatry za darmo, bez uiszczenia jakichkolwiek opłat. Pozwala to na lepsze poznanie miasta kultury danego regionu przez każdego, zarówno tego którego stać na wszelkie wejściówki czy też bilety, jak również tego który nie może za bardzo pozwolić sobie na tego typu luksusy. Małopolska a precyzując ściślej miast Kraków zyskało ostatnio dodatkowo dla turystów odkąd pochowano na zamku królewskim parę prezydencką, która zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem. Jeszcze do dziś przyjeżdżają tu tłumy ludzi, którzy chcą oddać hołd parze prezydenckiej, którzy chcą zobaczyć to miejsce wiecznego ich spoczynku. Wielu ludzi cieszy się z tego faktu, że to właśnie tu są pochowani, jednak są i tacy którzy dosyć sceptycznie na to patrzą i którym nie podoba się fakt, iż leżą oni obok wielkich i zasłużonych królów oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednak poprzez to miasto zyskało również wielu turystów, którzy zwiedzają całe miasto, a nawet i objeżdżają tereny małopolski, które są bardzo urokliwe i piękne, zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy również tłumnie zjeżdżają z całej Europy, aby zobaczyć naszą kulturę i nasz piękny nadwiślański kraj. W Krakowie znaleźć mogą przeróżne ciekawe miejsca, które nasycone są swoistą magią przyciągania. Tak więc ten kto zobaczy takie miejsca z pewnością za rok również będzie chciał do nich wrócić i je ponownie zobaczyć. Z pewnością każdy będzie zadowolony, czy ten bardziej wymagający czy ten mniej, którego nic nie jest w stanie zadziwić.